Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

tears
2717 6692 500
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viajethra jethra
tears
9736 5c11 500
Reposted fromtaimumachine taimumachine viaviszys viszys
tears
7594 6c79 500
Reposted fromjmg jmg viaviszys viszys

June 29 2015

tears
Chciałam panu tylko przypomnieć, że świat jest piękny. To jedynie kwestia wyboru, na co kierujemy nasz wzrok.
— Sęp (2012)
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaviszys viszys
tears
1500 68e0 500

June 21 2015

tears
W pewnym momencie możesz spotkać kogoś, kto będzie dla Ciebie doskonały, w najmniejszych molekułach zaprojektowany by być Twoim największym skarbem i źródłem radości. Ta osoba może albo całkowicie Cię uszczęśliwić, albo totalnie zmiażdżyć.
— Radek Kolago
Reposted fromswojszlak swojszlak vianiewolnik niewolnik
tears
1268 0400
Reposted fromkotowate kotowate vianiewolnik niewolnik

June 18 2015

tears
tears
my, ukryty w sobie krzyk
tears
- Kiedyś opowiadałaś mi bajki jak nie mogłem spać.
- Mogę ci opowiedzieć o stworzeniu świata w sześć dni. Ta jest krótka.
- Tej nie chcę. Ona źle się kończy.
- Niedzielą?
- Nie, matka. Człowiekiem!
— Karpowicz "Ości"

June 17 2015

tears

June 14 2015

tears
0894 63ef
Reposted fromxenigma- xenigma- viaprzyjaciel przyjaciel
tears
9579 3729 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viaIriss Iriss
tears

"Jeśli masz dobrych przyjaciół, bez względu na to jak życie bywa do dupy, oni sprawiają, że się śmiejesz."

— Kristin Cast
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viajethra jethra
tears
8456 dd2e 500
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE viajethra jethra

June 03 2015

tears
Czerwiec.
...
..
.

May 29 2015

tears

May 28 2015

tears
Moje miasto, moje ulice, skateparki moje. Parki, stadiony, przystanki. Zapach asfaltu zroszonego deszczem. 
I choćby już nigdy, to na zawsze. 
.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl